Screeningové vyšet?ení d?ložního ?ípku

Ke vzniku karcinomu děložního čípku dochází po infikování děložního čípku jedním nebo více vysoce rizikovými typy HPV s následným vývojem atypických změn v buňkách a jejich postupnou přeměnou v nádorové buňky.

Díky screeningovému vyšetření děložního čípku vyhledáme ženy s výskytem atypických buněk na děložním čípku, a to v časném přednádorovém stadiu, kdy lze tyto buňky snadno odstranit, a tím předejít vzniku karcinomu děložního čípku.