Úvod

    Na celém území Evropy se každý rok karcinom děložního čípku zjistí u 60 000 žen a 30 000 z nich na toto onemocnění umírá. V libovolném časovém okamžiku žije 225 000 žen s karcinomem děložního čípku (ať už se léčí nebo ne). Všem těmto onemocněním a úmrtím, jakož i velké většině případů karcinomu děložního čípku v Evropě by bylo možno předejít zavedením screeningových a očkovacích programů.

    Hlavním úkolem Evropské asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku je zvýšit informovanost o karcinomu děložního čípku a o tom, co můžete udělat pro jeho prevenci. Tato webová stránka představuje jeden z našich komunikačních nástrojů a doufáme, že se vám bude zdát užitečná.